Kategórie Rodinné právne predpisy

Rodinné právne predpisy

Ako sa poskytuje vkladový stimul v roku 2014?

Ako sa udeľuje stimulačný príspevok v roku 2014? Vložený stimul je suma peňazí, ktorú štát dáva rodičom, ktorí sú na rodičovskej dovolenke, aby ich povzbudili k návratu na pracovnú plochu skôr. Vkladným stimulom je množstvo peňazí, ktoré štát dáva rodičom, ktorí sa síce na dovolenke pestúnskej starostlivosti rozhodnú vrátiť sa do práce pred skončením dovolenky.
Čítajte Viac
Rodinné právne predpisy

Príspevok na starostlivosť o dieťa v roku 2014

Príspevok na starostlivosť o dieťa v roku 2014. Príspevok na starostlivosť o dieťa sa v roku 2014 udržiava vo výške 85% priemeru čistého príjmu zaznamenaného za posledných 12 mesiacov pred pôrodom, pričom táto hodnota sa stanovila na konci roku 2012. Podľa nariadení rodičia dostávajú kompenzáciu bez ohľadu na počet detí, nielen pre prvé 3 pôrody, ako to poskytujú staré normy v tejto oblasti.
Čítajte Viac
Rodinné právne predpisy

Prídavok na starostlivosť o dieťa, ktorý je od septembra 2007 obmedzený

Vláda zmenila a doplnila nariadenie vlády SR č. 111/2010 o príspevku na výchovu detí, pričom stanovila maximálny limit 8 500 lei mesačne. Toto ustanovenie sa uplatňuje od septembra 2017 a uplatňuje sa aj na osoby, ktoré v súčasnosti využívajú schválený príspevok. Podľa nového ustanovenia sa príspevok na rast dieťaťa stanoví ako predtým (85% priemeru čistého príjmu dosiahnutého za posledných 12 mesiacov posledných dvoch rokov pred dátumom narodenia dieťaťa), pričom sa zachová súčasná minimálna výška 85% hrubej minimálnej mzdy v krajine so zárukou platby, ale s obmedzením na maximálne 8.
Čítajte Viac
Rodinné právne predpisy

Aké sú práva autistického dieťaťa v Rumunsku?

Podľa rumunskej ústavy majú deti a mladí ľudia pri vykonávaní svojich práv osobitný režim ochrany a pomoci. Dieťa má právo (zákon č. 272/2004 o ochrane a presadzovaní práv dieťaťa) na: lekárske služby a zotavenie potrebné lieky primerané jeho stavu v prípade choroby; pokrytie súvisiacich nákladov z jedinečného národného fondu zdravotného poistenia a zo štátneho rozpočtu; vzdelanie, ktoré mu umožňuje rozvíjať v nediskriminačných podmienkach jeho schopnosti a osobnosť.
Čítajte Viac
Rodinné právne predpisy

Zákon č. 193 zo 17. mája 2006 o udeľovaní darčekových poukážok a detských poukážok

Zákon č. 193 zo 17. mája 2006 o udeľovaní darčekových poukazov a poukážok cirkvi LEGE č. 193 zo 17. mája 2006 o udeľovaní darčekových poukazov a cirkevných poukazov Rumunský parlament prijíma tento zákon. Článok 1 Obchodné spoločnosti, autonómne správy, národné spoločnosti a spoločnosti, inštitúcie rozpočtového sektora, družstevné jednotky, iné právnické osoby, ako aj fyzické osoby, ktoré osobne zamestnávajú zamestnancov na základe individuálnej pracovnej zmluvy, môžu používať záruky vo forme darčekových poukážok a kupónov pre škôlky.
Čítajte Viac