Komentáre

Na vývoji rakoviny prsníka sa objavili štyri gény

Na vývoji rakoviny prsníka sa objavili štyri gény


Medzinárodná spolupráca viacerých vedcov sa uskutočnila identifikáciou štyroch génov, ktorých mutácie ovplyvňujú patofyziológiu rakoviny prsníka, oznamuje publikácie „Nature“ a „Nature Genetics“. Výsledky tohto objavu boli získané porovnaním štruktúry genómu v prípade 4 400 žien s rakovinou prsníka s charakteristikami identifikovanými v prípade 4 300 žien, ktoré netrpeli týmto stavom. Zvýraznilo sa tak 30 genetických charakteristík, ktoré môžu súvisieť s touto chorobou.
Vedci odhadujú, že čoskoro nový objav začne vývoj nového spôsobu diagnostikovania, a tak počíta štatistickú predispozíciu ženy k rozvoju alebo nie rakovine prsníka alebo iným formám rakoviny. Bude tiež možné diagnostikovať chorobu v ranom štádiu.
Realitatea.net
30. mája 2007