Komentáre

Zneužívanie rodičov

Zneužívanie rodičov

Najmenej jeden belgický teenager zo šiestich je násilný voči svojim rodičom, emočné zneužívanie, ktoré je najbežnejšou formou násilia, ukazuje štúdiu uskutočnenú na univerzite v Bruseli.

Najmenej jeden belgický teenager zo šiestich je násilný voči svojim rodičom, emočné zneužívanie, ktoré je najbežnejšou formou násilia, ukazuje štúdiu uskutočnenú na univerzite v Bruseli.
Univerzitný profesor Kim Van Langenhove analyzoval reakcie 479 adolescentov vo veku od 13 do 19 rokov a dospel k záveru, že emocionálne vydieranie a násilie - emocionálne aj fyzické - proti rodičom sa nachádza v 13% až 15% rodín.
Fenomén zneužívania rodičov je bežný u dievčat aj u chlapcov, najčastejšie sú obeťami matky.