Informácie

Balet, perfektné riešenie pre vaše dievčatko

Balet, perfektné riešenie pre vaše dievčatko

Balet je viac ako len tanec alebo fyzická forma pohybu pre dievčatá. Balet okrem fyzického rozvoja, milosti a elegancie výstroja pomáha dievčatám, aby im boli bezpečnejšie, vyrovnali ich pohyby, lepšie sa sústredili a boli energickejší. Tu sú niektoré z najdôležitejších výhod baletu pre dievčatá a prečo si zaslúži byť voľbou medzi kurzami, do ktorých svoje dieťa zapisujete ako dieťa!

Fyzické výhody baletu pre dievčatá

Balet je predovšetkým forma fyzického pohybu, takže priťahuje všetky výhody, ktoré má šport pre telo.

Plne prispieva k rozvoju svalov rúk, nôh a trupu, ale tiež k zlepšeniu držania tela a držania tela. Tento typ tanca sa v priebehu času používa ako metóda nápravy a korekcie nesprávnych pozícií tela.

Balet tiež prispieva k pružnosti a koordinácii pohybov.

Emocionálne alebo mentálne výhody baletu pre dievčatá

Balet nie je iba jednoduchý tanec, ktorý pomáha udržiavať zdravý tvar a rast dieťaťa. Boli ukázané lekcie baletu, ktoré pomáhajú dievčatám relaxovať a tak bojovať proti stresu alebo úzkosti, ktoré sú prítomné v živote batoľat.

Balet má tiež zásluhu na tom, že dievčatám pomáha rozvíjať pozitívny obraz o sebe, najmä pokiaľ ide o telesné hľadisko. Sú tak chránení pred rizikom, že sa dostanú do pasce porúch príjmu potravy a iných duševných problémov, ako je depresia, ktoré vyplývajú zo skresleného vnímania vlastného tela.

Dievčatá musia tiež získať sebadôveru a sebaúctu, každé hnutie alebo technika, ktoré sa naučili alebo sa naučili, alebo predstavenie, na ktorom sa zúčastňujú, čo im dáva pocit sebarealizácie.

Sociálne výhody baletu pre dievčatá

Balet je svojou povahou spoločenskou činnosťou a tiež prispieva k rozvoju sociálnych zručností dieťaťa. Triedy sa často konajú v skupinách, kde sa deti navzájom spoznávajú a spájajú s priateľmi. Balet je jednou z aktivít, ktoré podporujú rozvoj tímového ducha, spoluprácu a podporujú komunikáciu medzi deťmi.

Baletné kurzy môžu veľmi pomôcť plachým deťom a pomôcť im prekonať túto negatívnu črtu, ktorá definuje ich osobnosť. Baletné predstavenia, v ktorých môžu byť dievčatá distribuované, im navyše pomáhajú prekonať ďalší spoločný problém detí: strach alebo strach z hrania alebo tanca pred publikom.

Okrem výhod tohto umenia pre dievčatá, balet priťahuje čas a stigma alebo povesť nie sú presne „zdravé“. Baletky boli vždy považované za zraniteľnejšie voči poruchám príjmu potravy z dôvodu prísnosti hmotnosti požadovanej v tomto športe.

Zaregistrovali ste sa na baletné dievča? Ak áno, prečo ste si vybrali tieto kurzy pre ňu? Myslíte si, že balet predisponuje dievčatá k anorexii, bulímii a iným formám porúch príjmu potravy? Podeľte sa o svoj názor v časti s komentármi nižšie!