Informácie

Študenti sa sťahujú zo školy do obývacej izby

Študenti sa sťahujú zo školy do obývacej izby

Doma sú školáci a mama a otec sú učitelia.

Doma sú školáci a mama a otec sú učitelia.
Všetko od vôle rodičov vzdelávať sa. Štúdie sa neuznávajú.
Najmenej 30 detí z Rumunska, ktoré sú dokonale zdravé, sa učí knihu doma, s rodičmi ako učiteľmi. Ako deti rastú, matka a otec sa stávajú vychovávateľmi, učiteľmi, učiteľmi, ktorí sa učia pedagogiku zo špecializovaných kníh a preberajú metódy uplatňované v krajinách s tradičnou tradíciou v odbore.
Rumunské zákony túto formu prípravy neuznávajú. A ak sa veci nezmenia, deti vzdelané doma budú mať vedomosti a zručnosti, ktoré žiadny papier nebude osvedčovať. Z dôvodu bezpečnosti ich rodičia zapísali do súkromnej školy vo Veľkej Británii, kde navštevujú triedy.


zdroj: EVZ. ro