Výrobky

Sektor 3 bude mať dva nové materské školy

Sektor 3 bude mať dva nové materské školy


Starosta sektora 3 začne tento rok výstavbou šiestich nových materských škôl pre predškolské deti.
Úradníci radnice tvrdia, že podrobný plán územného plánovania už schválili dvaja z nich. Tieto budú umiestnené v ulici Patulului č. 2 v škole č. 112 a Bd. Nicolae Grigorescu č. 15 v škole č. 199.
Opatrenie na výstavbu materských škôl bolo prijaté, pretože počet zapísaných predškolských detí presahuje počet stanovený platnými normami. Prijatý počet je 20 detí v skupine.