Výrobky

Každý rok sa z matiek stáva viac ako 14 miliónov detí

Každý rok sa z matiek stáva viac ako 14 miliónov detí

Najnovšie údaje, ktoré predložila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), posilňujú myšlienku, že dospievajúci sa v priebehu času stanú skutočnými ženami od útleho veku. Zdá sa, že toto predčasné dospievanie je tiež dôvodom, prečo milióny žien na celom svete čelia počas svojho života mnohým problémom. Podľa oficiálnych štatistík sa tak matkami stáva každý rok asi 14 miliónov detí.

Najnovšie údaje, ktoré predložila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), posilňujú myšlienku, že dospievajúci sa v priebehu času stanú skutočnými ženami od útleho veku. Zdá sa, že toto predčasné dospievanie je tiež dôvodom, prečo milióny žien na celom svete čelia počas svojho života mnohým problémom. Podľa oficiálnych štatistík sa tak matkami stáva každý rok asi 14 miliónov detí.
Aj keď môžeme byť v pokušení veriť, že sa to deje v chudobnejších oblastiach, kde je populácia nedostatočne vzdelaná, údaje WHO ukazujú, že viac ako 90% matiek do 18 rokov pochádza z rozvinutých krajín. Vzhľadom na krehkosť mladých ľudí narodených v tomto veku nie je prekvapujúce, že každý deň okolo 1.

600 žien a viac ako 10 000 novorodencov zomiera na komplikácie, ktoré sa vyskytujú počas tehotenstva alebo pri narodení. Svetové fórum tiež tvrdí, že hoci ženy vo väčšine krajín žijú dlhšie ako muži, kvalita ich života je oveľa nižšia.
Odhady života ukazujú, že ženy majú menej zdravých životov ako muži. Pokiaľ ide o manželstvo, ženy sú oveľa predčasnejšie než muži a očakávania pre nadchádzajúce roky ukazujú, že sa veľmi túžia založiť svoju vlastnú rodinu. Podľa odhadov WHO sa v najbližších 10 rokoch viac ako 100 miliónov dievčat z celého sveta ožení, skôr ako dosiahnu vek 18 rokov a tretina z nich pochádza z rozvinutých krajín.
Celý článok nájdete v časti: Aktuálne
12. marca 2007