Podrobne

Mozog dieťaťa vo veku troch mesiacov je už zorganizovaný na jazyk

Mozog dieťaťa vo veku troch mesiacov je už zorganizovaný na jazyk

Mozog dieťaťa vo veku troch mesiacov je už organizovaný pre jazyk s komplexnými mechanizmami podobnými mechanizmom dospelých, keďže podľa nedávnej štúdie podľa agentúry AFP stále potrebujú niekoľko mesiacov, kým začnú hovoriť.

Mozog dieťaťa vo veku troch mesiacov je už organizovaný pre jazyk s komplexnými mechanizmami podobnými mechanizmom dospelých, keďže podľa nedávnej štúdie podľa agentúry AFP stále potrebujú niekoľko mesiacov, kým začnú hovoriť.
Vďaka zobrazovacím technikám magnetickej rezonancie, ktoré umožňujú vizualizáciu mozgových oblastí aktivovaných stimulom (napríklad zvuk alebo obraz), tím francúzskych vedcov identifikoval tento nervový obvod u desiatich detí, dievčat a chlapcov.
Dali deťom vo veku 11 až 17 týždňov, aby si vypočuli jednoduchú dvojsekundovú vetu v ich rodnom jazyku, vysvetlila vedúci štúdie, Ghislaine Dehaene-Lambertzová, v článku uverejnenom v elektronickom vydaní zborníka. Národnej akadémie vied.


Táto fráza spustila aktiváciu v kaskáde časových a frontálnych regiónov, čo je dôkazom zložitej organizácie totožnej s dospelými, ktorá je založená na výmene informácií medzi oblasťami porozumenia a verbálnej produkcie.
Na prekvapenie výskumníkov z INSERM (Národný inštitút pre zdravie a lekársky výskum) bola činnosť tohto regiónu s názvom „oblasť Broca“ zdôraznená opakovaním vety.
Tento fenomén naznačuje „včasné zapojenie“ tohto regiónu do verbálneho zapamätania, keď bábätká ešte stále nie sú ani zďaleka schopné hovoriť.
Rompres
8. september 2006