Podrobne

Hudba z nás robí múdrejších

Hudba z nás robí múdrejších

Vedci objavili prvý dôkaz, že hranie na nástroj môže zväčšiť mozog a zaostriť sluch pre všetky druhy zvukov vrátane reči. „Zdá sa, že hudba pomáha oveľa viac v živote, prevádza činnosť na čítanie alebo chytanie nuancií v hlasoch alebo počuje určité veci v galantnej triede,“ hovorí Nina Kraus, neurovedkyňa na Northwestern University. Vedecký pracovník sa domnieva, že tieto závery vrhajú ďalšie svetlo na dôležitosť hodín školskej hudby. Experiment vedcov bol spočiatku uskutočňovaný na 20 dobrovoľníkoch. Polovica účastníkov mala najmenej 6 rokov hudobných skúseností s určitým nástrojom, triedy začínajúce vo veku 12 rokov.


Ostatní účastníci nemali viac ako 3 roky hudobnej skúsenosti. Pri sledovaní filmu podľa vlastného výberu dobrovoľníci tiež počuli niekoľko slov v Mandaríne. Tí s väčšou hudobnou skúsenosťou odlíšili všetky 3 rôzne tóny od slov v mandarínke. Vedci však tvrdia, že tieto účinky sa vyskytli u iných ľudí a nie sú špičkovým hudobníkom, ktorý sleduje rôzne tóny. Vedci tiež zistili, že tieto zmeny sa vyskytujú v jednej časti mozgu, ktorá je zodpovedná za automatické riadenie, ktoré sa „zaoberá“ srdcovým rytmom a dýchaním.
(L. S.)
Zdroj: Myšlienka
2. apríla 2007