Podrobne

Chlapec s leukémiou zachraňuje životy

Chlapec s leukémiou zachraňuje životy


Jeden rok potom, čo mu bola diagnostikovaná leukémia, začal Pat Pedraja, 11-ročný chlapec, misiu, aby povzbudil ľudí, aby darovali miechu.
Presvedčil svoju rodinu, aby mu našla autobus a jazdila po krajine, aby povzbudila menšiny, aby sa stali darcami manželov. Hoci na liečbu rakoviny nepotrebuje transplantáciu kostnej drene, je si vedomý veľkého počtu ľudí, ktorí zomrú, pretože nenájdu kompatibilného darcu. Zo 6 miliónov ľudí zaregistrovaných ako darcovia pavúkov tvoria 27% z nich menšiny.
„Pravdepodobnejšie nájdete darcu toho istého pôvodu ako vy. Som polovica Portugalska,“ hovorí Pat.
Tento rok v lete navštívil program Pat s názvom „Driving After Donors“ s názvom „Driving After Donors“ (Cestovanie po darcoch) 30 štátov, ale na pokrytie vynaložených 125 000 dolárov prijal reklamy v autobuse, ale aj sám,
„Ľudia si neuvedomujú, koľko môžu pomôcť, musia byť informovaní a ja to chcem zmeniť,“ priznáva Pat.
Za pouhých 5 mesiacov získal Pedraja 1 000 dolárov a pomohol zapísať 5 000 ľudí do registra darcov. Rovnaké turné plánuje na budúci leto.
Laura Moise
editor
5. septembra 2007