Podrobne

Epilepsia matky ovplyvňuje IQ dieťaťa

Epilepsia matky ovplyvňuje IQ dieťaťa


Nová štúdia ukazuje, že epilepsia matky a liečby spojené s touto chorobou vedú k zhoršeniu IQ dieťaťa v neskoršom veku, informujú agentúry Reuters Health.
Špecialisti porovnali IQ matiek narodených s epilepsiou a bez epilepsie a našli koreláciu medzi inteligenciou a chorobou. Štúdia monitorovala deti mužov do 19 rokov s dôrazom na možné účinky epilepsie na vývoj mozgu plodu.
Výsledky štúdie ukazujú, že takmer 20 rokov po narodení mali deti narodené matkám s epilepsiou pred a počas tehotenstva veľmi nízke IQ v porovnaní s deťmi narodenými zdravým matkám. Zistilo sa tiež, že história epilepsie matky určuje malú výšku pre mužské deti.
Vedci upozorňujú na skutočnosť, že je dôležité testovať nové lieky a liečby, počas ktorých venujú veľkú pozornosť účinkom, ktoré tieto lieky majú na plod.
Alina Sica
editor
27. september 2007