Krátky

Hypoxia dieťaťa pri narodení

Hypoxia dieťaťa pri narodení

Hypoxia alebo „dýchavičnosť“ je definovaná ako zníženie koncentrácie kyslíka v krvi a má za následok udusenie (zadusenie) alebo zhoršené dýchanie dieťaťa. Vedeli ste, že novorodenec, ktorý je hypoxický dlhšie ako 2 minúty, bude trpieť trvalými následkami, najmä na neurologickej úrovni? Zistite, čo potrebujete vedieť o detskej hypoxii pri narodení a ako tomu zabrániť.

V závislosti od kardiorespiračnej činnosti a reflexov dostáva novorodenec rodný list. Toto je takzvané skóre Apgar. Po vyhostení dieťa okamžite vyzdvihnú lekári a sestry, ktorí jej poskytnú prvé resuscitačné opatrenia a manévre (ak sú potrebné).

Dieťa má pri narodení modrú farbu pokožky.

Keď za normálnych podmienok začne dýchať sama, krv začne okysličovať a krátko nato koža zčervená. Ak sa tak nestane, potom sa o dieťati hovorí, že je hypoxický (ako sa dusil), a preto sú potrebné resuscitačné manévre.

Príčiny vedúce k hypoxii u novorodencov

Na jednej strane existujú príčiny, ktoré priamo súvisia s matkou a podmienky, ktoré môžu spôsobiť hypoxiu pri narodení dieťaťa. Na druhej strane existujú plody a problémy plodu, ktoré ho môžu spustiť. A tiež existujú problémy, ktoré vznikajú pri narodení a ktoré môžu ovplyvniť dýchavičnosť novorodenca.

Vplyv matky:

 • rôzne choroby (kardiovaskulárne, cukrovka, hypertenzia, anémia, infekcie, pľúcne ochorenia, autoimunitné ochorenia);

 • malformácie placenty;

 • defekty v pupočnej šnúre;

 • krvácanie.

Malformácie plodu:

 • vrodené chyby;

 • infekcie;

 • metabolické ochorenia;

 • nezrelosť;

 • tehotenstvo dvojčiat;

 • abnormálne hladiny plodovej vody (príliš veľa alebo príliš málo).

Problémy, ktoré sa vyskytnú počas narodenia:

 • pracný alebo unáhlený pôrod;

 • pôrodná trauma;

 • vyvolanie pôrodu prostredníctvom liekov;

 • upokojenie tehotenstva;

 • narodenia cisárskym rezom.

Kedy sú riziká?

Stav hypoxie sa niekedy usadí pred narodením, dokonca aj na začiatku pôrodu. V závislosti od toho, ako rýchlo sa používajú resuscitačné manévre a od trvania hypoxického narodenia dieťaťa, môžu nastať rôzne komplikácie.

Ak hypoxia trvá dlhšie ako dve minúty, následky na plod sú veľmi závažné a neurologické poruchy spôsobené nedostatkom okysličenia a zníženým prietokom krvi v mozgu sú nezvratné:

 • deštrukcia nervových buniek a poškodenie centrálneho nervového systému;

 • neurologické následky: paréza, mentálna retardácia, slepota, hluchota, detská mozgová obrna atď .;

 • iné poruchy: pľúc, obličiek, srdca, gastrointestinálneho traktu, atď.

Drobné následky dieťaťa:

 • poruchy reči a sluchu;

 • ťažkosti s prispôsobením sa materskej škole a škole.

To, či bude mať dieťa dlhodobé následky, závisí iba od trvania a závažnosti hypoxie.

Preventívne metódy

Starostlivé lekárske monitorovanie tehotenstva a schopnosť tehotnej ženy priblížiť sa k času narodenia, ako aj čo najrýchlejšie ísť do nemocnice pri vstupe do práce, jej môžu pomôcť vyhnúť sa takýmto problémom.