Výrobky

Od roku 2007 - príspevok 2 miliónom lei pre deti do 2 rokov

Od roku 2007 - príspevok 2 miliónom lei pre deti do 2 rokov


Vláda potrasie jednou rukou a vezme druhú. Počnúc 1. januárom 2007 bude príspevok pre deti mladšie ako 2 roky predstavovať 2 milióny lei bez ohľadu na to, či sú rodičia zamestnaní alebo nie, či majú alebo nemajú nárok na príspevok na výchovu.
Všetky deti so zdravotným postihnutím do 3 rokov poberajú rovnaký príspevok. A príspevky pre ostatné deti sa budú zvyšovať iba s úrovňou inflácie. Vyhlásenia patria ministrovi práce Gheorghe Barbu.
V televíznej relácii uviedol, že budúci rok dostane matka alebo otec, ktorí budú mať nárok na príspevok na výchovu, iba 6 miliónov starých lei mesačne, zatiaľ čo v súčasnosti ich poberá 8 miliónov.

Všetky tieto opatrenia sú určené na podporu narodenia. V súčasnosti sa v Rumunsku narodí ročne 290 000 detí.

(Bogdana Boga)
Celý článok nájdete v časti: Anténa 3
30. novembra 2006