Komentáre

Kurzy pre rodičov, ktorí chcú adoptovať deti

Kurzy pre rodičov, ktorí chcú adoptovať deti


Páry v Sektore 3 hlavného mesta, ktoré chcú adoptovať dieťa, majú bezplatné triedy o tom, ako sa stať rodičom. Program pozostáva z troch školení, v ktorých budúci rodičia diskutujú o sterilite, vzťahu so svojimi rodičmi, motivácii k adopcii, očakávaniam, ktoré majú od dieťaťa, o ktoré sa chcú starať. Sedem rodín zo sektora 3 už využilo tieto kurzy.
28. mája 2007